Fundamenter

Står du og skal i gang med et byggeprojekt? Så kan vi lette arbejdet for dig og klare støbning af fundamentet.

Stoebning af fundamenter klingenberg

Kvalitet kendetegner det arbejde vi udfører, hvilket afspejler sig i, at vi yder grundig rådgivning før arbejdet påbegyndes.

Fundamenter til alle typer bygninger

Et fundament er den bærende samt stabiliserende del i enhver bygning. Fundamentet sørger for, at vægge og tag har en stabil grundpille at støtte sig ved. Ydermere er fundamentets funktion at forebygge risikoen for at fugt, som kommer fra den underliggende jord trænger op i huset.

Har Jeres hus fået sætningsrevner som følge af et ustabilt fundament, eller er der fare for, at det sætter sig, så tilbyder vi at støbe et nyt fundament under det gamle. Det er et job, som kræver høje fagkunskaber, hvilket vi hos Klingenberg besidder.

Fundamenter ved nybygning og tilbygning

En af vores mange kompetencer er etablering af fundamenter ved nybygning og tilbygning. Vi har erfaring med punktfundamenter, randfundamenter, terrændæk, gulve, vægge, trapper osv.

Derudover kan vi klare understøbning af ældre ejendomme i forbindelse med renovering. Da fundamentet har en væsentlig rolle i forhold til bygningens levetid, er det afgørende, at arbejdet udføres af professionelle – hvilket vi er.

Kontakt os på 46 15 20 14 eller klingenberg@klingenberg.dk for mere information.