Fundamenter

StA?r du og skal i gang med et byggeprojekt? SA? kan vi lette arbejdet for dig og klare stA?bning af fundamentet.

Stoebning af fundamenter klingenberg

Kvalitet kendetegnerA�det arbejde vi udfA?rer, hvilket afspejler sig i, at vi yder grundig rA?dgivning fA?r arbejdet pA?begyndes.

Fundamenter til alle typer bygninger

Et fundament er den bA�rende samt stabiliserende del i enhver bygning. Fundamentet sA?rger for, at vA�gge og tag har en stabil grundpille at stA?tte sig ved. Ydermere er fundamentets funktion at forebygge risikoen for at fugt, som kommer fra den underliggende jord trA�nger op i huset.

Har Jeres hus fA?et sA�tningsrevner som fA?lge af et ustabilt fundament, eller er der fare for, at det sA�tter sig, sA? tilbyder vi at stA?be et nyt fundament under det gamle. Det er et job, som krA�ver hA?je fagkunskaber, hvilket vi hos Klingenberg besidder.

Fundamenter ved nybygning og tilbygning

En af vores mange kompetencer er etablering af fundamenter ved nybygning og tilbygning. Vi har erfaring med punktfundamenter, randfundamenter, terrA�ndA�k, gulve, vA�gge, trapper osv.

Derudover kan vi klare understA?bning af A�ldre ejendomme i forbindelse med renovering. Da fundamentet har en vA�sentlig rolle i forhold til bygningens levetid, er det afgA?rende, at arbejdet udfA?res af professionelle – hvilket vi er.

Kontakt os pA? 46 15 20 14 eller klingenberg@klingenberg.dk for mere information.