Huskloak

Klingenberg har stor ekspertise indenfor kloakarbejde i og omkring privatboliger. Lad os lA?se dit huskloak problem for dig!

Huskloak i hjemmet

Hvad kan vi gA?re for dig?

Gennem vores mange A?rs erfaring med huskloak, har vi lA?st de fleste problemstillinger, som kan opstA? i forbindelse med kloakker. Hvad end det handler om etablering af kloak til din bolig, eller du har brug for at fA? lagt drA�n, er det en opgave vi hos Klingenberg kan lA?se.

Klingenberg er specialister indenfor fA?lgende omrA?der:

  • Etablering af kloak til privatbolig
  • Etablering af omfangsdrA�n
  • Etablering af faskiner
  • Kloakrenovering
  • Kloakseparering

OmfangsdrA�n – hvornA?r er det hensigtsmA�ssigt?

Et omfangsdrA�n kan sammenlignes med en underjordisk tagrende. DrA�net bliver gravet ned omkring husets fundament, med det formA?l at lede nedbA?r vA�k fra huset, for at undgA? fugtskader i boligen. Overskydende vand kan skabe et tryk pA? soklen, vha. et omfangsdrA�n aflastes dette tryk.

Har du problemer med vA�gge som suger fugt til sig, kan det i den grad vA�re hensigtsmA�ssigt at fA? lagt et omfangsdrA�n. VA�r sA�rlig opmA�rksom pA? fugt i kA�lderen, da kA�ldre er meget modtagelige overfor fugt og pA? sigt rA?d.

Faskine – kan spare dig for mange penge

En faskine er en cylinderformet beholder, som graves ned i jorden. Regnvandet ledes hen til faskinen, hvor vandet opbevares. Med tiden siver vandet langsomt fra faskinen og ned i jorden uden at ende i kloakken.

En faskine er en god lA?sning, hvis man bor i et boligomrA?de, hvor kloaksystemet er overbelastet. Dette er typisk relevant i sommerhusomrA?der, hvor kloakkerne bliver belastet ved stA?rre mA�ngder nedbA?r. Ydermere er en faskine ofte et billigere alternativ, end at koble boligens spildevandsaflA?b til kloaksystemet.

Illustration af hvordan en faskine virkerFoto: www.naestved.dk

Kloakrenovering – slip for stank og tilstoppede aflA?b

Ofte kan stank fra kloakken, problemer med skadedyr og vandhaner som ikke fungerer ordentligt, vA�re tegn pA? at der er brug for en kloakrenovering.

Kloakrenovering er slet ikke sA? omfattende som det lyder. Klingenberg har det nyeste udstyr, som gA?r det muligt at lokalisere og behandle problemer i kloakken, uden at grave rA?r og aflA?b op.

Her er et udsnit af de typer kloakrenoveringer vi udfA?rer:

  • Tv-inspektion – giver anledning til at komme skaden i forkA?bet
  • StrA?mpeforinger – montering af et nyt rA?r i et A?delagt rA?r
  • Afpropning af rA?r – tillukning af ubenyttede rA?r i kloaknettet
  • Renovering af brA?nd – rensning

Kloakseparering – aflastning af kloaknettet

I Danmark oplever vi med jA�vne mellemrum kraftige skybrud, hvilket resulterer i, at kloaksystemer rundt om i landet bliver overbelastet. I omrA?der hvor dette er aktuelt, er lA?sningen, at fA? foretaget en kloakseparering.

Det er typisk i A�ldre boligomrA?der, for eksempel i KA?benhavn, at kloakseparering er relevant . I stA?rstedelen af nyere boligomrA?der bliver der fra begyndelsen installeret et separat kloaknet.

Har du spA?rgsmA?l til huskloak, er du meget velkommen til at kontakte os pA? tlf: 46 15 20 14 eller sende en mail pA? klingenberg@klingenberg.dk