Huskloak

Klingenberg har stor ekspertise indenfor kloakarbejde i og omkring privatboliger. Lad os løse dit huskloak problem for dig!

Huskloak i hjemmet

Hvad kan vi gøre for dig?

Gennem vores mange års erfaring med huskloak, har vi løst de fleste problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med kloakker. Hvad end det handler om etablering af kloak til din bolig, eller du har brug for at få lagt dræn, er det en opgave vi hos Klingenberg kan løse.

Klingenberg er specialister indenfor følgende områder:

  • Etablering af kloak til privatbolig
  • Etablering af omfangsdræn
  • Etablering af faskiner
  • Kloakrenovering
  • Kloakseparering

Omfangsdræn – hvornår er det hensigtsmæssigt?

Et omfangsdræn kan sammenlignes med en underjordisk tagrende. Drænet bliver gravet ned omkring husets fundament, med det formål at lede nedbør væk fra huset, for at undgå fugtskader i boligen. Overskydende vand kan skabe et tryk på soklen, vha. et omfangsdræn aflastes dette tryk.

Har du problemer med vægge som suger fugt til sig, kan det i den grad være hensigtsmæssigt at få lagt et omfangsdræn. Vær særlig opmærksom på fugt i kælderen, da kældre er meget modtagelige overfor fugt og på sigt råd.

Faskine – kan spare dig for mange penge

En faskine er en cylinderformet beholder, som graves ned i jorden. Regnvandet ledes hen til faskinen, hvor vandet opbevares. Med tiden siver vandet langsomt fra faskinen og ned i jorden uden at ende i kloakken.

En faskine er en god løsning, hvis man bor i et boligområde, hvor kloaksystemet er overbelastet. Dette er typisk relevant i sommerhusområder, hvor kloakkerne bliver belastet ved større mængder nedbør. Ydermere er en faskine ofte et billigere alternativ, end at koble boligens spildevandsafløb til kloaksystemet.

Illustration af hvordan en faskine virkerFoto: www.naestved.dk

Kloakrenovering – slip for stank og tilstoppede afløb

Ofte kan stank fra kloakken, problemer med skadedyr og vandhaner som ikke fungerer ordentligt, være tegn på at der er brug for en kloakrenovering.

Kloakrenovering er slet ikke så omfattende som det lyder. Klingenberg har det nyeste udstyr, som gør det muligt at lokalisere og behandle problemer i kloakken, uden at grave rør og afløb op.

Her er et udsnit af de typer kloakrenoveringer vi udfører:

  • Tv-inspektion – giver anledning til at komme skaden i forkøbet
  • Strømpeforinger – montering af et nyt rør i et ødelagt rør
  • Afpropning af rør – tillukning af ubenyttede rør i kloaknettet
  • Renovering af brønd – rensning

Kloakseparering – aflastning af kloaknettet

I Danmark oplever vi med jævne mellemrum kraftige skybrud, hvilket resulterer i, at kloaksystemer rundt om i landet bliver overbelastet. I områder hvor dette er aktuelt, er løsningen, at få foretaget en kloakseparering.

Det er typisk i ældre boligområder, for eksempel i København, at kloakseparering er relevant . I størstedelen af nyere boligområder bliver der fra begyndelsen installeret et separat kloaknet.

Har du spørgsmål til huskloak, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf: 46 15 20 14 eller sende en mail på klingenberg@klingenberg.dk