Nedsivningsanlæg

Ligger din ejendom langt fra en offentlig kloak? I så fald er løsningen højest sandsynligt et nedsivningsanlæg.

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg bliver ofte benyttet i områder hvor der er mangel på kloakering. Formålet med et nedsivningsanlæg er at rense spildevandet. Anlægget bliver placeret under jorden, hvorved at jorden udnyttes og omdannes til et slags filter. Jordlagene renser spildevandet før det når grundvandet.

Klingenberg kan levere og installere følgende spildevandsløsninger:

  • Minirenseanlæg
  • Pilerenseanlæg
  • Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg er udformet med en indbygget bundfældningstank og et biologisk/kemisk rensende modul. Klingenberg udbyder minirenseanlæg fra BioKube og KWH Pipe.

BioKube

BioKube er et dansk produkt, der er typegodkendt i alle renseklasser. Produktet er anerkendt på verdensplan og kommer med 20 års garanti.

Et BioKube minirenseanlæg virker ved, at naturlige bakterier nedbryder de uønskede næringsstoffer som ikke må komme ud i naturen. De patenterede teknologier som BioKube besidder, sikrer de nødvendige bakteriers optimale livsbetingelser.

Læs mere om et minirenseanlæg fra BioKube her.

KWH Pipe

KWH Pipe minirenseanlæg er baseret på den overbevisning, at kun hvis man først belufter spildevandet, og derefter adskiller den organiske og den nitrificerende del fra hinanden, opnår man en effektiv spildevandsrensning.

Derfor er anlægget sektionsopdelt, så mikroorganismerne i hver sektion får de optimale betingelser til at rense husets spildevand.

Læs mere om menerenseanlæg fra KWH Pipe her.

Pilerensningsanlæg

Pilerensningsanlæg er en billig samt meget miljøvenlig måde, hvorpå du kan få renset dit spildevand. Pilene tilfører den funktion at spildevand og nedbør som falder i anlægget fordampes.

Pilerensningsanlæg er en fællesbetegnelse for to typer anlæg:

  • Et åbent anlæg uden membran, hvor spildevand enten fordamper eller nedsiver
  • Et anlæg uden afløb med membran i bunden

Hvilke type pilerensningsanlæg, der egner sig bedst til dine behov, afhænger af jorden. Er jorden forurenet, vil den optimale løsning være et anlæg uden afløb. Dermed undgår man at spildevandet ligeledes bliver forurenet.

Pilerensningsanlæg

Nedsivningsanlæg

Det samlede nedsivningsanlæg består af et ledningssystem inklusiv brønd, en bundfældningstank/septiktank, selve nedsivningsanlægget med sivedræn/fordelerrør og eventuel pumpestation.

Septiktanken fjerner en del af det suspenderede stof så nedsivningsanlægget ikke tilstoppes. Spildevandet ledes til dit nedsivningsanlæg ved gravitation eller pumpe, og siver ned i jorden via et infiltrationssytem. Det behandlede vand ledes enten til grundvandszonen eller opsamles i drænrør for genanvendelse.

Læs mere hos Miljøstyrelsen om nedsivningsanlæg.

Der findes mange muligheder for et nedsivningsanlæg, og vi har mange års erfaring med at hjælpe borgere i Storkøbenhavn, Greve og Karlslunde. Hos Klingenberg vil vi gøre vores bedste for at vejlede vores kunder, til den løsning der passer dem bedst. Hvis du har brug for hjælp eller vejledning til et nedsivningsanlæg, er du velkommen til at kontakte os på telefon 46 15 20 14 eller skriv til os på Klingenberg@klingenberg.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.