NedsivningsanlA�g

Ligger din ejendom langt fra en offentlig kloak? I sA? fald er lA?sningen hA?jest sandsynligt et nedsivningsanlA�g.

NedsivningsanlA�g

NedsivningsanlA�g bliver ofte benyttet i omrA?der hvor der er mangel pA? kloakering. FormA?let med et nedsivningsanlA�g er at rense spildevandet. AnlA�gget bliver placeret under jorden, hvorved at jorden udnyttes og omdannes til et slags filter. Jordlagene renser spildevandet fA?r det nA?r grundvandet.

Klingenberg kan levere og installere fA?lgende spildevandslA?sninger:

  • MinirenseanlA�g
  • PilerenseanlA�g
  • NedsivningsanlA�g

MinirenseanlA�g

Et minirenseanlA�g er udformet med en indbygget bundfA�ldningstank og et biologisk/kemisk rensende modul. Klingenberg udbyder minirenseanlA�g fra BioKube og KWH Pipe.

BioKube

BioKube er et dansk produkt, der er typegodkendt i alle renseklasser. Produktet er anerkendt pA? verdensplan og kommer med 20 A?rs garanti.

Et BioKube minirenseanlA�g virker ved, at naturlige bakterier nedbryder de uA?nskede nA�ringsstoffer som ikke mA? komme ud i naturen. De patenterede teknologier som BioKube besidder, sikrer de nA?dvendige bakteriers optimale livsbetingelser.

LA�s mere om et minirenseanlA�g fra BioKube her.

KWH Pipe

KWH Pipe minirenseanlA�g er baseret pA? den overbevisning, at kun hvis man fA?rst belufter spildevandet, og derefter adskiller den organiske og den nitrificerende del fra hinanden, opnA?r man en effektiv spildevandsrensning.

Derfor er anlA�gget sektionsopdelt, sA? mikroorganismerne i hver sektion fA?r de optimale betingelser til at rense husets spildevand.

LA�s mere om menerenseanlA�g fra KWH Pipe her.

PilerensningsanlA�g

PilerensningsanlA�g er en billig samt meget miljA?venlig mA?de, hvorpA? du kan fA? renset dit spildevand. Pilene tilfA?rer den funktion at spildevand og nedbA?r som falder i anlA�gget fordampes.

PilerensningsanlA�g er en fA�llesbetegnelse for to typer anlA�g:

  • Et A?bent anlA�g uden membran, hvor spildevand enten fordamper eller nedsiver
  • Et anlA�g uden aflA?b med membran i bunden

Hvilke type pilerensningsanlA�g, der egner sig bedst til dine behov, afhA�nger af jorden. Er jorden forurenet, vil den optimale lA?sning vA�re et anlA�g uden aflA?b. Dermed undgA?r man at spildevandet ligeledes bliver forurenet.

PilerensningsanlA�g

NedsivningsanlA�g

Det samlede nedsivningsanlA�g bestA?r af et ledningssystem inklusiv brA?nd, en bundfA�ldningstank/septiktank, selve nedsivningsanlA�gget med sivedrA�n/fordelerrA?r og eventuel pumpestation.

Septiktanken fjerner en del af det suspenderede stof sA? nedsivningsanlA�gget ikke tilstoppes. Spildevandet ledes til dit nedsivningsanlA�g ved gravitation eller pumpe, og siver ned i jorden via et infiltrationssytem. Det behandlede vand ledes enten til grundvandszonen eller opsamles i drA�nrA?r for genanvendelse.

LA�s mere hos MiljA?styrelsen om nedsivningsanlA�g.

Der findes mange muligheder for et nedsivningsanlA�g, og vi har mange A?rs erfaring med at hjA�lpe borgere i StorkA?benhavn, Greve og Karlslunde. Hos Klingenberg vil vi gA?re vores bedste for at vejlede vores kunder, til den lA?sning der passer dem bedst. Hvis du har brug for hjA�lp eller vejledning til et nedsivningsanlA�g, er du velkommen til at kontakte os pA? telefon 46 15 20 14 eller skriv til os pA? Klingenberg@klingenberg.dk. Vi ser frem til at hA?re fra dig.